Vilken text
bör jag
skriva här?

 

Här redovisas de Kurser och utbildningar som jag har avslutat:

Färdiga utbildningar:

Jönköpings Tekniska Högskola (JTH)

Produktionsledning, Profilering: Produktionsstyrning

(Jag har även läst motsvarande kurser för profileringen Teknisksäljare):

Ingående kurser: HP:
Affärsrätt och Kalkylering 7.5
Arbetsplatsförlagt projekt 1 7.5
Arbetsplatsförlagt projekt 2 7.5
Arbetsplatsförlagt projekt 3 7.5
Arbetsplatsförlagt projekt 4 7.5
Ekonomistyrning 7.5
Kommunikation och projektmetodik 7.5
Kvalitets- och miljöledningssystem 7.5
Kvalitetsstyrning 7.5
Logistik och Lean produktion 7.5
Marknadsföring och säljteknik 7.5
Matematik PL 7.5
Materialteknik PL 7.5
Organisation,ledarskap och förändring 7.5
Polymerkunskap 7.5
Produktionssystem och ekonomi 7.5
Projektledning 7.5
Ritteknik och CAD 7.5
Teknisk engelska PL 7.5
Totalt: 142,5

 

Kurspaket:

Högskolan Kristianstad

Lean Produktion

 

Ingående kurser: HP:
Lean Production Tool Box 7.5
Transportlogistik 7.5
Produktionsteknik 7.5
Internlogistik 7.5
Totalt: 30

 

Separata kurser:

Luleå Tekniska Universitet (LTU)

Ingående kurser: HP:
Programutveckling med Java 7.5
Totalt: 7.5


 

Högskolan Kristianstad

Ingående kurser: HP:
Design av medietjänster för mobila enheter 15
Totalt: 15 

Kategorier